Năm 2019 : diễn ra tại Hà Nội

Năm 2021: chương trình diễn tại Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *