Vượng khí một ngôi nhà như thế nào sẽ quyết định cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng cho gia chủ?

Một ngôi nhà năng lượng Bovis thấp, ký ức âm tính cao, mồ mả bao quanh trước, hông nhà.

Khu vực xung quanh ao tù nước động thì chắc chắn không thể nào thể ở được. Khảo sát căn nhà thực tế 27-9 năng lượng Bovis -400. Trong năng lượng địa sinh học (bảng tham chiếu trích lược trong bài học của thầy Nguyễn Ngoan). Chúng ta thấy chỉ số 0-1000: đất ko ở được, khả năng ung thư.

Hình ảnh nhà số 30 là một ví dụ thực tế. Khi đi khảo sát hiện tại nhà này chủ đã bỏ đi ko ở đc. Làm thế nào để chúng ta đo được chỉ số năng lượng Bovis? Ngoài công cụ con lắc ra, chúng ta có thể sử dụng máy đo bức xạ điện từ KII EMF và Ghost Metter pro với tầng số 0-20+ Mg. Đây là một trong những loại máy xách tay rất cơ động, nhẹ, dễ sử dụng, tiện lợi, nhanh chóng và phát hiện những bức xạ xấu môi trường xung quanh.

Làm thế nào để đánh giá một ngôi nhà/ công ty có  vượng khí, dưới đây bảng thống kê chỉ số Bovis theo từng cấp bậc.